Burgemeesterswijk Arnhem

Vanaf  september 2012 verschijnt in het wijkblad van het Burgemeesterskwartier te Arnhem een door Dick gemaakte pentekening van een markant gebouw of straatbeeld.

Deze tekeningen en eerder gemaakt werk zullen gebruikt gaan worden voor Dick’s nieuwe project: Het Burgemeesterswijkcahier.